Marek Pszczółkowski

Preferowane terminy spotkań
Poniedziałek - piątek po 19, łikendy po 16
Planowane urlopy
1 14 lipca 2019r. - 21 lipca 2019r.
2 29 lipca 2019r. - 6 sierpnia 2019r.