Marek Pszczółkowski

Preferowane terminy spotkań
Poniedziałek - piątek 6-9, łikendy po 16
Planowane urlopy
Brak urlopów