Marek Pszczółkowski

Preferowane terminy spotkań
Poniedziałek - piątek po 19, łikendy po 16
Planowane urlopy
1 14 lipca 2019r. - 21 lipca 2019r.
2 29 lipca 2019r. - 6 sierpnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/07/13 11:19:52 14 lipca 2019r. - 21 lipca 2019r. 8 17
2 2019/07/29 14:01:48 29 lipca 2019r. - 6 sierpnia 2019r. 9 8
SUMA 17