Krzysztof Szkopek

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 13 grudnia 2019r. - 20 grudnia 2019r.
2 7 marca 2020r. - 14 marca 2020r.