Grzegorz Grudzień

Preferowane terminy spotkań
Weekendy, wieczory
Planowane urlopy
Brak urlopów