Wybierz sezon

Archiwum

# / Wyzywający Wyzwany Data wyzwania Termin spotkania Wynik Kom.
1 4/3 Kowalski Mateusz Wójcik Jurek 2018/07/13 13:05 2018/07/13 15:30 6/3 6/3 Zobacz
# R Zdjęcie Nazwisko i imię Mecze Opłaty
1 1 Kowalski Mateusz 1 Zobacz
2 5 Seget Michał 0 Zobacz
3 3 Smolik Marcin 0 Zobacz
4 4 Smolik Adam 0 Zobacz
5 2 Wójcik Jurek 1 Zobacz

REGULAMIN

MORiS TENNIS CHALLENGE 2018

 

 1. Organizatorem MORiS Tennis Challenge jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.
 2. Celem ligi jest:
  1. popularyzacja tenisa ziemnego
  2. zachęcenie do aktywnego wypoczynku
  3. integracja środowiska miłośników sportów rakietowych
 3. Każdy(a) z uczestników(czek) zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. W rozgrywkach „Challenge” mogą brać udział bez względu na płeć i wiek.
 5. Rozpoczęcie sezonu Challenge – 13 maj.
 6. Zakończenie sezonu Challenge – 30 września.
 7. Lista rankingowa zawodników zostanie ustalona w drodze losowania.
 8. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 9. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wzywać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 2 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 10. Zawodnik rzucający wezwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wezwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wzywanego, a rzucający wezwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 11. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wzywanym, rzucający wezwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wzywanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wzywanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wzywającego.
 12. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
 13. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wzywany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 14. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wezwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wzywa do pojedynku.
 15. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wzywania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 16. Mecze rozgrywane są tylko na kortach MORiS przy ul. Filarowej do dwóch wygranych setów.
 17. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 1,5 godziny. Opłata za kort pobierana jest za 1,5 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.
 18. Wynik spotkania należy zgłosić niezwocznie po zakończeniu meczu, jednak nie później niż 3 godziny po wpisanym do systemu terminie spotkania. Wynik podajemy u pracownika kortów. Obowiązek podania wyniku leży po obu stronach. Nie zastosowanie się do tego punktu będzie skutkować obustronnym walkowerem. W przypadku gdy w trakcie meczu widać, że można nie wyrobić się z podaniem wyniku na czas należy powiadomić o tym organizatora sms'em.
 19. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1 godzinę zgodnie z cennikiem.
 20. Zawodnik, który przegrał mecz może wzywać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni (168 godzin) liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 21. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wzywany w ciągu 2 dni (48 godzin) od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wezwanie kolejnemu graczowi.
 22. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wezwania innemu graczowi w ciągu 1 dnia (24 godzin) od zakończenia meczu, ale może być wzywany przez innego gracza.
 23. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania. Walkower może być wpisany najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego zgłoszenia walkower zostaje wpisany po terminie spotkania.
 24. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.
 25. Wzywający jest zobowiązany do przyniesienia na mecz challenge’owy nowych piłek (min.3szt.), dopuszcza się inne uzgodnienie między graczami – tj grę używanymi piłkami.
 26. W każdej chwili można wycofać się z Challenge’u poprzez zdjęcie swojego nazwiska z listy. Ponowne wzięcie udziału w grach może nastąpić w kolejnym sezonie.
 27. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 14 dni.
 28. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wzywany do pojedynku.
 29. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 30. Przed rozpoczęciem rozgrywek uczestnik lub opiekun w imieniu uczestnika powinien przedstawić aktualne oświadczenie o stanie zdrowia, zezwalające na uczestnictwo w challengu.
 31.  W przypadku nie przedstawienia aktualnego oświadczenie o stanie zdrowia, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, jako organizator challengu, nie bierze odpowiedzialności za ewentualne następstwa złego stanu zdrowia uczestników.
 32. Obiekt wyposażony jest w zaplecze szatniowe oraz sanitarne, które dostępne jest dla uczestników.
 33. Uczestnik rozgrywek zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania „REGULAMINU KORTÓW PRZY UL FILAROWEJ”.
 34. Każdy uczestnik biorący udział w ROZGRYWKACH wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.) 
 35. Akceptując regulamin każdy Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych 
 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. 
 37. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator będzie miał prawo zmienić zasady rozgrywek.
 38. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.