Jan Pałczyński

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 22 listopada 2018r. - 30 listopada 2018r.
2 20 grudnia 2018r. - 23 grudnia 2018r.
3 24 grudnia 2018r. - 31 grudnia 2018r.
4 24 marca 2019r. - 30 marca 2019r.