Jan Pałczyński

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 16 listopada 2019r. - 22 listopada 2019r.
2 24 grudnia 2019r. - 2 stycznia 2020r.
3 10 stycznia 2020r. - 16 stycznia 2020r.
4 16 marca 2020r. - 19 marca 2020r.