Maciej Sośnicki

Preferowane terminy spotkań
Generalnie godziny późno popołudniowe i wieczorne + weekendy
Planowane urlopy
1 8 lipca 2019r. - 21 lipca 2019r.