Maciej Sośnicki

Preferowane terminy spotkań
Generalnie godziny późno popołudniowe i wieczorne + weekendy
Planowane urlopy
1 16 lutego 2020r. - 23 lutego 2020r.