Maciej Sośnicki

Preferowane terminy spotkań
Generalnie godziny późno popołudniowe i wieczorne + weekendy
Planowane urlopy
Brak urlopów