Piotr Kwasiborski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 31 stycznia 2020r. - 7 lutego 2020r.
2 13 lutego 2020r. - 22 lutego 2020r.