Janusz Nowakowski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 8 sierpnia 2019r. - 21 sierpnia 2019r.