Janusz Nowakowski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 30 października 2018r. - 6 listopada 2018r.
2 11 grudnia 2018r. - 18 grudnia 2018r.