Marek Zalewski

Preferowane terminy spotkań
Poniedziałek -Piątek po 18:00 Sobota - niedziela - dowolna
Planowane urlopy
1 23 listopada 2018r. - 27 listopada 2018r.
2 24 grudnia 2018r. - 31 grudnia 2018r.
3 23 marca 2019r. - 30 marca 2019r.