Robert Bartoszewicz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 15 czerwca 2019r. - 18 czerwca 2019r.
2 26 lipca 2019r. - 29 lipca 2019r.