Tomasz Jachimek

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 24 czerwca 2019r. - 5 lipca 2019r.
2 15 sierpnia 2019r. - 18 sierpnia 2019r.