Krzysztof Zbyrasz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 23 czerwca 2019r. - 29 czerwca 2019r.
2 19 lipca 2019r. - 25 lipca 2019r.
3 19 sierpnia 2019r. - 24 sierpnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/06/12 11:04:01 23 czerwca 2019r. - 29 czerwca 2019r. 7 14
2 2019/07/12 20:52:44 19 lipca 2019r. - 25 lipca 2019r. 7 7
3 2019/08/15 22:16:11 19 sierpnia 2019r. - 24 sierpnia 2019r. 6 1
SUMA 20