Sebastian Gonet

Preferowane terminy spotkań
Poń-pt g. 15-19
Planowane urlopy
1 12 listopada 2019r. - 21 listopada 2019r.
2 22 listopada 2019r. - 26 listopada 2019r.
3 12 lutego 2020r. - 21 lutego 2020r.