Daria Zawadzka

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 25 czerwca 2019r. - 2 lipca 2019r.
2 3 lipca 2019r. - 6 lipca 2019r.
3 8 lipca 2019r. - 16 lipca 2019r.