Tomasz Maj

Preferowane terminy spotkań
Wieczorami lub w weekend
Planowane urlopy
1 27 grudnia 2018r. - 1 stycznia 2019r.
2 27 stycznia 2019r. - 1 lutego 2019r.