Maciej Rapkiewicz

Preferowane terminy spotkań
wcześnie rano lub wieczór (nie wcześniej niż 20.00)
Planowane urlopy
1 12 października 2018r. - 18 października 2018r.
2 6 grudnia 2018r. - 9 grudnia 2018r.
3 26 grudnia 2018r. - 29 grudnia 2018r.
4 22 stycznia 2019r. - 25 stycznia 2019r.
5 21 lutego 2019r. - 24 lutego 2019r.