Maciej Rapkiewicz

Preferowane terminy spotkań
wcześnie rano lub wieczór (nie wcześniej niż 20.00)
Planowane urlopy
1 24 czerwca 2019r. - 28 czerwca 2019r.