Maciej Tokarski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 8 października 2019r. - 22 października 2019r.
2 6 stycznia 2020r. - 10 stycznia 2020r.
3 16 stycznia 2020r. - 23 stycznia 2020r.