Tomasz Szwałek

Preferowane terminy spotkań
Każda pora po godzinie 13.00.
Planowane urlopy
Brak urlopów