Jarosław Nikołajuk

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 16 lutego 2020r. - 20 lutego 2020r.
2 10 marca 2020r. - 13 marca 2020r.