Michał Kuta

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu po 18, w weekendy do poludnia
Planowane urlopy
1 8 grudnia 2019r. - 12 grudnia 2019r.
2 8 lutego 2020r. - 12 lutego 2020r.