Dominik Ogonowski

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu po 18. Weekendy.
Planowane urlopy
1 1 lutego 2019r. - 9 lutego 2019r.