Dominik Ogonowski

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu po 18. Weekendy.
Planowane urlopy
1 3 czerwca 2019r. - 17 czerwca 2019r.
2 5 sierpnia 2019r. - 10 sierpnia 2019r.