Filip Litwiński

Preferowane terminy spotkań
Poniedziałki i środy 9.30 - 11.30; wtorki, czwartki, piątki 21-23, weekendy - do ustalenia
Planowane urlopy
1 31 lipca 2019r. - 18 sierpnia 2019r.