Filip Litwiński

Preferowane terminy spotkań
Poniedziałki i środy 9.30 - 11.30; wtorki, czwartki, piątki 21-23, weekendy - do ustalenia
Planowane urlopy
Brak urlopów