Filip Litwiński

Preferowane terminy spotkań
Środa, czwartek, piątek , ostatecznie wtorek - 21-23, weekendy do dogadania, teoretycznie środa i poniedziałek przed południem (9.30 - 12.00)
Planowane urlopy
1 21 grudnia 2019r. - 1 stycznia 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/12/13 08:04:09 21 grudnia 2019r. - 1 stycznia 2020r. 12 16
SUMA 12