Andrzej Metzger

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 2 grudnia 2019r. - 8 grudnia 2019r.
2 23 grudnia 2019r. - 29 grudnia 2019r.
3 21 stycznia 2020r. - 26 stycznia 2020r.
4 1 lutego 2020r. - 8 lutego 2020r.