Andrzej Metzger

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 15 czerwca 2019r. - 22 czerwca 2019r.
2 12 sierpnia 2019r. - 18 sierpnia 2019r.
3 24 sierpnia 2019r. - 27 sierpnia 2019r.