Andrzej Metzger

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 15 czerwca 2019r. - 22 czerwca 2019r.
2 12 sierpnia 2019r. - 18 sierpnia 2019r.
3 24 sierpnia 2019r. - 27 sierpnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/06/01 09:40:06 15 czerwca 2019r. - 22 czerwca 2019r. 8 13
2 2019/07/20 08:44:57 12 sierpnia 2019r. - 18 sierpnia 2019r. 7 6
3 2019/07/20 08:46:13 24 sierpnia 2019r. - 27 sierpnia 2019r. 4 2
SUMA 19