Adam Świerzbiński

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu od 9 do 15 i od 20 weekend od 10 do 15
Planowane urlopy
1 31 października 2019r. - 10 listopada 2019r.