Jacek Węglarz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 7 maja 2019r. - 13 maja 2019r.
2 25 czerwca 2019r. - 2 lipca 2019r.
3 13 lipca 2019r. - 26 lipca 2019r.
4 14 sierpnia 2019r. - 19 sierpnia 2019r.