Dariusz Jażdrzyk

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 17 grudnia 2019r. - 23 grudnia 2019r.
2 27 grudnia 2019r. - 2 stycznia 2020r.