Tadeusz Grotowski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 17 października 2019r. - 23 października 2019r.
2 10 stycznia 2020r. - 16 stycznia 2020r.