Maciej Czerwiński

Preferowane terminy spotkań
Od poniedziałku do czwartku od godz. 18 i dowolnie w niedzielę.
Planowane urlopy
1 27 listopada 2019r. - 3 grudnia 2019r.
2 24 stycznia 2020r. - 30 stycznia 2020r.
3 21 lutego 2020r. - 27 lutego 2020r.