Magda Kotulska

Preferowane terminy spotkań
Najchętniej między 10.00-14.00
Planowane urlopy
1 15 czerwca 2019r. - 29 czerwca 2019r.
2 15 sierpnia 2019r. - 21 sierpnia 2019r.