Magda Kotulska

Preferowane terminy spotkań
Najchętniej między 10.00-14.00
Planowane urlopy
1 29 września 2019r. - 5 października 2019r.
2 6 października 2019r. - 13 października 2019r.
3 10 grudnia 2019r. - 16 grudnia 2019r.
4 9 lutego 2020r. - 21 lutego 2020r.