Paweł Gajewicz

Preferowane terminy spotkań
bez ograniczeń
Planowane urlopy
1 14 października 2019r. - 21 października 2019r.
2 22 października 2019r. - 29 października 2019r.
3 11 grudnia 2019r. - 18 grudnia 2019r.
4 7 stycznia 2020r. - 17 stycznia 2020r.