Paweł Gajewicz

Preferowane terminy spotkań
bez ograniczeń
Planowane urlopy
1 2 czerwca 2019r. - 9 czerwca 2019r.
2 2 sierpnia 2019r. - 9 sierpnia 2019r.