Tomasz Kłos

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 5 lutego 2020r. - 18 lutego 2020r.