Włodzimierz Brzusek

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 24 listopada 2019r. - 7 grudnia 2019r.
2 16 stycznia 2020r. - 22 stycznia 2020r.