Jarosław Jesionek

Preferowane terminy spotkań
poniedziałek - piątek od 17:00 + weekendy
Planowane urlopy
1 16 czerwca 2019r. - 22 czerwca 2019r.
2 23 czerwca 2019r. - 6 lipca 2019r.