Tomasz Wawrzyniak

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 7 listopada 2019r. - 13 listopada 2019r.
2 21 lutego 2020r. - 28 lutego 2020r.