Robert Chojnowski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 22 listopada 2019r. - 28 listopada 2019r.
2 29 listopada 2019r. - 19 grudnia 2019r.
3 3 stycznia 2020r. - 9 stycznia 2020r.