Mikołaj Mielcarz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 5 stycznia 2020r. - 11 stycznia 2020r.
2 19 lutego 2020r. - 25 lutego 2020r.