Mikołaj Mielcarz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 5 stycznia 2020r. - 11 stycznia 2020r.
2 19 lutego 2020r. - 25 lutego 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2020/01/03 19:41:31 5 stycznia 2020r. - 11 stycznia 2020r. 7 28
2 2020/02/18 14:18:27 19 lutego 2020r. - 25 lutego 2020r. 7 21
SUMA 14