Rafał Sitarz

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu 21-23, niedziele.
Planowane urlopy
1 1 marca 2020r. - 28 marca 2020r.