Rafał Sitarz

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu 21-23, niedziele.
Planowane urlopy
Brak urlopów