Rafał Sitarz

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu 21-23, niedziele.
Planowane urlopy
1 1 marca 2020r. - 28 marca 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2020/02/25 23:34:40 1 marca 2020r. - 28 marca 2020r. 28 7
SUMA 28