Oscar Maya

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 11 stycznia 2020r. - 18 stycznia 2020r.
2 14 lutego 2020r. - 26 lutego 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2020/01/11 19:58:31 11 stycznia 2020r. - 18 stycznia 2020r. 8 27
2 2020/02/13 23:12:34 14 lutego 2020r. - 26 lutego 2020r. 13 14
SUMA 21