J Leszczyński

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 15 lipca 2019r. - 21 lipca 2019r.
2 5 sierpnia 2019r. - 11 sierpnia 2019r.
3 30 sierpnia 2019r. - 1 września 2019r.