Maciej Być

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 19 lipca 2019r. - 1 sierpnia 2019r.
2 2 sierpnia 2019r. - 22 sierpnia 2019r.