Nicolas Campos

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 8 maja 2019r. - 21 maja 2019r.
2 4 lipca 2019r. - 17 lipca 2019r.