P Bieńkowski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 24 lipca 2019r. - 30 lipca 2019r.
2 8 sierpnia 2019r. - 14 sierpnia 2019r.