P Bieńkowski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 3 listopada 2019r. - 9 listopada 2019r.
2 4 stycznia 2020r. - 10 stycznia 2020r.
3 12 lutego 2020r. - 18 lutego 2020r.