P Bieńkowski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 3 listopada 2019r. - 9 listopada 2019r.
2 4 stycznia 2020r. - 10 stycznia 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/10/30 22:41:15 3 listopada 2019r. - 9 listopada 2019r. 7 28
2 2020/01/03 20:16:37 4 stycznia 2020r. - 10 stycznia 2020r. 7 21
SUMA 14